Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 ZEMEPIS.HOLUBEC.CZ

Zeměpis ČR,Evropa,Svět   
Reference  
ZEMĚPIS
Popis programu
Koncepce programu
Náhledy
Videoukázky
Reference
Přehled pojmů
Technické požadavky
Manuál
SVĚT - plná verze
Zapůjčit do školy
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Souběh s osnovami
NOVINKY
Aktualizace
Otázky a odpovědi

Informační servis
Aktuality na mail
Tiskové zprávy
Ocenění
Invex 2002
SMS soutěž o 3 CD
Nový provoz.řád učeben

Spolupráce
Doporučit známému
Zaslat námět
Profily obtížnosti
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Nabídka pro studenty
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      zemepis@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Reference

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2. Jakub Trojan, Komplexní recenze
3. Jakub Trojan, dodatek ke Komplexní recenzi
4. Posudek souboru výukových počítačových programů
5. Patrik Malina, PC World 7/2001
6. Marek Šalanda, Computer 2/2000
7. Svět počítaců 5/2003
8. Oblastní komise SOČ
9. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
10. Mgr. Jana Novosadová - Oficiální recenze pro e-gramOficiální recenze č.2 pro www.e-gram.cz

B Hodnocení technických aspektů

B1 Obtížnost instalace

Práce s programem "Zeměpis: ČR, Evropa, Svět" na jednom počítači není problém. Všechny tři programy, ze kterých se vlastně skládá, lze po vložení CD-ROMu do mechaniky spustit bez nutnosti instalace na pevný disk a programy i tímto způsobem fungují dostatečně rychle.

K instalaci do sítě je třeba odborníka – správce sítě, který programy nainstaluje na sdílený síťový disk a umožní odtud jejich spouštění na jednotlivých počítačích v síti.

Program zabere na pevném disku 16,3 MB.

B2 Využití multimédií

Program obsahuje velké množství vhodně generalizovaných interaktivních map, testů a křížovek. Jako podklad slouží fotografie zajímavých míst a program je volitelně doprovázen hudbou (zjednodušené melodie známých hudebních děl).

B3 Spolehlivost průběhu SW

Části programu "Česká republika" a "Svět" fungují bez potíží i na starších počítačích. U programu distribuovaného do 6.7.2002 se na operačních systémech Windows 95/98 vyskytl problém, nedocházelo k vykreslení mapy Evropy, potřebné k výběru států pro procvičování místopisu, pod Windows XP bylo vše v naprostém pořádku. Výrobce problém neprodleně odstranil (viz aktualizace na www.zemepis.holubec.cz, přístupná po zadání aktualizačního kódu, který je uveden u zakoupeného produktu).

Závěr:

Schvaluji.

C1 Shoda s osnovami

Všechny tři části programu jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Dále program obsahuje také nejvyšší stupeň obtížnosti: pro nadšence. Odpovídá osnovám, je ideální pro procvičování lokalizace zeměpisných jevů fyzickogeografické i socioekonomické sféry.

C2 Aktivizace žáka

Žákům jsou předkládány úkoly k lokalizaci zeměpisných jevů na mapách (například "Klikněte na město Benátky." nebo "Určete jméno označeného pohoří."). Program dále nabízí zeměpisné testy (se čtyřmi variantami možných odpovědí), spojovačky ("Které pojmy lze spojit?"), práci s atlasem ("Které souostroví leží na 0o 30' j.3. a 91o z.d.?"), zeměpisné křížovky a celkové zkoušení.

C3 Didaktické metody

Program je vhodný pro procvičování a upevňování učiva, pro práci jednotlivců. Využit však může být i ve dvojicích či ve skupinkách, případně s dataprojektorem ve třídě. Část "Celkové zkoušení" může být po důkladném procvičení předchozích témat popřípadě využita i k průběžné klasifikaci žáků, část "Zeměpisné křížovky" k motivaci či fixaci učiva.

C4 Přiměřenost věku

Program je flexibilní a přiměřený. Díky možnosti volby obtížnosti pro ZŠ, SŠ a "pro nadšence" nedochází k přetěžování mladších žáků požadavky určenými pro vyšší úroveň.

C5 Vytvoření zpětné vazby pro žáka

Po každé odpovědi přichází zpětná vazba v podobě vyhodnocení správnosti a v případě chybné odpovědi je okamžitě uvedena správná odpověď, slovně či graficky. Správná odpověď pak bliká na obrazovce tak dlouho, dokud uživatel nepotvrdí, že si jí všiml a zapamatuje si ji.

Během plnění úkolů jednotlivých cvičení je na obrazovce neustále přehledné hodnocení. Kromě jiného uvádí i procentuální úspěšnost a dosaženou známku, přičemž známkovací stupnici lze upravit, oproti doporučené stupnici zpřísnit či zmírnit.

Po dokončení cvičení ještě přijde rekapitulace počtu správných a chybných odpovědí a konkrétní výčet chybných odpovědí (například "Lichtenštejnsko zaměněno za Lucembursko.")

Po absolvování poměrně náročné části "Celkové zkoušení", ve které lze nastavit důkladnost přezkoušení, program zobrazí uživateli "zeměpisné vysvědčení" s jednotlivými zeměpisnými "předměty" a celkovým hodnocením.

Závěr:

Schvaluji.

D Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací

Program pracuje s mimořádně rozsáhlým souborem dat a informací o kontinentech, oceánech, státech světa, přírodních i společenských charakteristikách regionů včetně České republiky a jejích krajů. Všechna data jsou v textové či mapové podobě a jsou obsažena v jednotlivých úkolech, cvičeních či testech.

D2 Správnost dat a informací

Většina dat a informací je naprosto správná, nepatrné výjimky tvoří několik překlepů (Velké bahno, Boží dar, Eblrus místo Elbrus, přirozený přirustek místo přirozený přírůstek, Královehradecký kraj místo Královéhradecký kraj) a občasná nevhodná formulace úkolu (Určete označenou řeku, přehradu nebo elektrárnu. Odpověď: Velká Holná u Třeboně, tj. rybník). V oddílu Česká republika je uvedeno Meko Olomouc, které dle obchodního rejstříku bylo dáno do konkurzu.

D3 Aktualizace dat a informací

Program respektuje nové územně-správní členění České republiky, aktualizovány jsou měny států Evropské unie, které přešly na euro, z nově vzniklých států se objevuje Eritrea, správně je název státu Myanmar, ale chybí například Palau a Východní Timor. Dále je třeba aktualizovat vlajku Jihoafrické republiky, Bulharska a přirozený roční přírůstek obyvatelstva některých států světa.

Na webové stránce momentálně nejsou k dispozici žádné aktualizace týkající se obsahu, dle korespondence s výrobcem jsou plánovány na konec srpna. Dne 6.7.2003 byla zveřejněna oprava softwaru, potřebná pro programy zakoupené před tímto datem a spouštěné na operačních systémech Windows 95/98.

Závěr:

Schvaluji.

E Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu

Navigace programu je jednoduchá, logická, nečiní uživateli potíže a proto není na závadu, že neobsahuje žádnou nápovědu. Obsah jednotlivých podprogramů je přehledně uspořádán a vyznačen. Na horní liště lze v menu "Nastavení" měnit způsob zkoušení na mapách (ukazovat zadané pojmy nebo naopak pojmenovávat vyznačená místa a jevy) a upravovat známkovací stupnici. V menu "Hudba" lze spustit, zastavit či posunout zvukový doprovod. Pod nabídkou "O programu" lze nalézt údaje o výrobci.

E2 Účelnost grafiky

Program je po grafické stránce sestaven poměrně úsporně, avšak účelně.

E3 Estetika programu

Zpracování uvedeného titulu je standardní. Grafika nerozptyluje, uživatel se tak může soustředit na řešení zadaných úkolů. Poněkud rušivě působí nedodržení některých norem psaní na stroji, například nedodržení mezer po interpunkčních znaménkách (Most,Litvínov,Zlín nebo tuky,mýdla,pasty aj.).

Závěr

Schvaluji.

F Užitná hodnota programu

Závěr

Tento CD-ROM může být spolu s atlasem výbornou pomůckou pro výuku zeměpisu na ZŠ a SŠ. Obsahuje obrovské množství informací a neustálou zpětnou vazbou dává uživateli možnost ověřit si své zeměpisné znalosti a dovednosti. Výše uvedené drobné nedostatky nemají zásadní vliv na vysokou užitnou hodnotu výrobku.

Část hodnoceného programu – plná verze programu "Svět" je ke stažení na webové stránce www.holubec.cz.

Mgr. Jana Novosadová, Gymnázium KadaňStránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku