Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 ZEMEPIS.HOLUBEC.CZ

Zeměpis ČR,Evropa,Svět   
Popis programu  
ZEMĚPIS
Popis programu
Koncepce programu
Náhledy
Videoukázky
Reference
Přehled pojmů
Technické požadavky
Manuál
SVĚT - plná verze
Zapůjčit do školy
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Souběh s osnovami
NOVINKY
Aktualizace
Otázky a odpovědi

Informační servis
Aktuality na mail
Tiskové zprávy
Ocenění
Invex 2002
SMS soutěž o 3 CD
Nový provoz.řád učeben

Spolupráce
Doporučit známému
Zaslat námět
Profily obtížnosti
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Nabídka pro studenty
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      zemepis@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Popis programu

Programové dílo (dále jen program) pokrývá celý regionální zeměpis vyučovaný na základních a středních školách. Program je rozdělen na tři části: Svět, Evropa a ČR. Podrobnost zpracování jednotlivých částí světa kopíruje hloubku s jakou jsou jednotlivé země na školách probírány. Nejmenší pozornost je věnována cizím světadílům, větší pozornost patří Evropě a největší potom České republice.

Nosnou částí programu jsou mapy a práce s nimi. Na mapě každého světadílu je možno si procvičit polohopis jednotlivých států a měst, členitost povrchu a členitost pobřeží. Svou mapu má také každý evropský stát. Na nich si opět lze procvičit polohopis měst, pohoří, řek, ale také názvy různých evropských regionů a míst s historickým významem. Na mapách České republiky je možno procvičovat města, řeky, hraniční přechody, geomorfologické celky.

Území ČR je v programu rozděleno na regiony podle současného dělení na kraje.

Program uživateli zadává pojmy a úkolem uživatele je na slepé mapě kliknout do místa, které danému pojmu odpovídá. V jiném režimu program zvýrazní místo na mapě a úkolem uživatele je dané místo pojmenovat výběrem jedné z nabízených možností.

Kromě map program obsahuje řadu zeměpisných testů, křížovek a úkolů - např.spojování států s měnami, úředními jazyky, převažujícím náboženským vyznáním, ...

V oddílu věnovaném České republice lze najít i část věnovanou průmyslu.

Obtížnost otázek je odstupňována do tří úrovní: základní škola, střední škola, pro nadšence. Úroveň pro nadšence se setkává s nadšením především v řadách středoškoláků připravujících se na studium geografie na VŠ.

Při zkoušení je na obrazovce zobrazeno okno s průběžným hodnocením - celkový počet otázek, zbývající otázky, chybné odpovědi, procento úspěšnosti a průběžná známka. Zkoušení je možno kdykoli ukončit a vrátit se do úvodní nabídky.

Program vyznává systém okamžité zpětné vazby. V případě špatné odpovědi se žák ihned dozví správnou odpověď. Po ukončení zkoušení se objeví okno s rekapitulací chybných odpovědí. Učitel tedy může dodatečně posoudit jejich závažnost a v případě, že program využívá ke zkoušení svých žáků, upravit hodnocení.

Uživatel programu má také možnost nastavit známkovací stupnici a nadefinovat svou vlastní úroveň obtížnosti.

Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku