Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 ZEMEPIS.HOLUBEC.CZ

Zeměpis ČR,Evropa,Svět   
Využití ve výuce  
ZEMĚPIS
Popis programu
Koncepce programu
Náhledy
Videoukázky
Reference
Přehled pojmů
Technické požadavky
Manuál
SVĚT - plná verze
Zapůjčit do školy
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Souběh s osnovami
NOVINKY
Aktualizace
Otázky a odpovědi

Informační servis
Aktuality na mail
Tiskové zprávy
Ocenění
Invex 2002
SMS soutěž o 3 CD
Nový provoz.řád učeben

Spolupráce
Doporučit známému
Zaslat námět
Profily obtížnosti
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Nabídka pro studenty
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      zemepis@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Využití ve výuce

Program nepatří mezi explanační, ale testovací aplikace. Dle našeho názoru má žáky s novými věcmi seznamovat učitel, který jako jediný může výuku citlivě přizpůsobit reakcím žáků. Učitel také, na rozdíl od počítače, dokáže s žáky na dané téma diskutovat a rozvíjet jejich schopnost o faktech přemýšlet a pracovat s nimi. Úspěšný jedinec by však, kromě schopnosti přemýšlet, měl také mít základní faktografické vědomosti. Nelze přemýšlet a analyzovat problém, o kterém nic nevím (jen z vody polévku neuvařím). A právě zde je místo pro nasazení výpočetní techniky. To je to místo, kde učitele opravdu dokáže plnohodnotně zastoupit počítač.

Náš program si tedy neklade za úkol žáka vyučovat, ale rozvíjet jeho již získané znalosti a zkušenosti a formou hry je upevňovat.

Praktické zkušenosti s programy na ZŠ

Programy Světová orientace a Zeměpis ČR máme na naší škole nainstalovány od roku 1996. Původní verzi v DOSu jsme v roce 1997 vyměnili za novou ve Windows, což usnadňuje přístup k programům i těm vyučujícím, kteří mají minimální znalosti s prací na PC.

Programy využíváme v nepovinných hodinách informatiky i ve vyučování zeměpisu. Výhodou programů je dvojí režim ukazování na mapě / doplňování jmen, což umožňuje oboustranné procvičování orientace na mapě, i když žáci s menší zkušeností s psaním na klávesnici, raději volí režim ukazování.

Průběžná informace o úspěšnosti žáky vhodně motivuje, stupeň náročnosti jsme si však upravili pro podmínky naší školy (ZŠ), což některé jiné programy neumožňují. Programy vyučující využívají hlavně k učení a procvičování, některé volby i ke zkoušení (ukazování států,měst,řek,....testy).

Výhodou je, že program chyby nejen počítá, ale i eviduje záměny, takže na závěr může vyučující posoudit, zda jde o chyby podstatné nebo ne. Záměnu Beninu a Toga nemusí vyučující pak považovat za chybu a hodnocení udělené počítačem může zlepšit.

V porovnání s jinými programy správně určené pojmy z mapy nemizí a tím se práce pro žáky v závěru nezjednodušuje.

Podrobně vypracované geomorfologické členění ČR napomáhá žákům správně se orientovat na obecně fyzické mapě ČR a zvládnout tuto náročnou kapitolu v učivu 8. ročníku.

Podrobná mapka s hraničními přechody ČR je výbornou pomůckou pro rozšíření znalostí žáků zejména dnes, v době rozmachu cestovního ruchu.

Mezi žáky jsou oblíbené křížovky a spojovačky.

ZŠ Vsetín-Rokytnice Mgr.Hana Pečínková

Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku