Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 ZEMEPIS.HOLUBEC.CZ

Zeměpis ČR,Evropa,Svět   
Nový provozní řád INDOŠích učeben  
ZEMĚPIS
Popis programu
Koncepce programu
Náhledy
Videoukázky
Reference
Přehled pojmů
Technické požadavky
Manuál
SVĚT - plná verze
Zapůjčit do školy
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Souběh s osnovami
NOVINKY
Aktualizace
Otázky a odpovědi

Informační servis
Aktuality na mail
Tiskové zprávy
Ocenění
Invex 2002
SMS soutěž o 3 CD
Nový provoz.řád učeben

Spolupráce
Doporučit známému
Zaslat námět
Profily obtížnosti
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Nabídka pro studenty
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      zemepis@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Nový provozní řád INDOŠích učeben

Plné znění provozního řádu

Provozní řád specifikuje práva a povinnosti subjektů užívajících, spravujících a provozujících IKI. Hned na úvod v článku 1. je nově stanoveno právo školského zařízení rozhodnout o využívání IKI nad rámec rozsahu definovaného v Provozním řádu při dodržení základních povinností stanovených v článku 5. (zákaz poškozování, rozebírání, narušování bezpečnosti). Ředitel školy má tedy nově právo rozhodnout o využívání IKI nad rámec rozsahu definovaného v Provozním řádu. Toto právo mu například umožňuje povolit na SKP instalaci výukového software, který není ze strany GD považován za schválenou aplikaci.

V článku 3. bodě 3.5 se tato možnost promítá do činnosti ICTK správce, který může na základě rozhodnutí ředitele školského zařízení vykonávat činnosti nad rámec oprávnění stanovených v Provozního řádu nebo může tyto činnosti objednávat prostřednictvím Zákaznického centra GD jako nadstandardně vyžádanou údržbu, kterou GD provede na náklady školského zařízení. Současně je však ICTK správci stanovena povinnost v případě plné nebo částečné nedostupnosti některé z dodávaných služeb způsobené činností prováděnou nad rámec Provozního řádu přijmout taková opatření, která povedou k odstranění příčiny nedostupnosti služby, případně s využitím technických a systémových nástrojů, jimiž byl vybaven, zabezpečit obnovení systémových nastavení IKI. Teprve tehdy, když správce ICTK není schopen tuto závadu vlastními silami odstranit (obnovením operačního systému stanice z obrazu dat), je školské zařízení povinno zaplatit servisní zásah GD, který si vyžádá standardním způsobem.

V článku 6. je nově popsán postup hlášení a odstraňování závad IKI, tak jak vyplývá ze smluvních vztahů. V bodě 6.9. je definována neopodstatněně vyžádaná údržba, kterou je školské zařízení povinno hradit.

Nový Provozní řád dává nyní jednotlivým školám větší míru svobody, ale spolu s tím také větší míru zodpovědnosti, při využití IKI. Přistoupení na nový Provozní řád je pro každou školu dobrovolné a provede se podepsání dodatku ke školou již uzavřené Prováděcí smlouvě.

Mgr. Miroslav Blažek, vedoucí kanceláře P III

Zpráva převzata z www.e-gram.cz, čtěte e-gram pravidelně!

Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku