Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 ZEMEPIS.HOLUBEC.CZ

Zeměpis ČR,Evropa,Svět   
Reference  
ZEMĚPIS
Popis programu
Koncepce programu
Náhledy
Videoukázky
Reference
Přehled pojmů
Technické požadavky
Manuál
SVĚT - plná verze
Zapůjčit do školy
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Souběh s osnovami
NOVINKY
Aktualizace
Otázky a odpovědi

Informační servis
Aktuality na mail
Tiskové zprávy
Ocenění
Invex 2002
SMS soutěž o 3 CD
Nový provoz.řád učeben

Spolupráce
Doporučit známému
Zaslat námět
Profily obtížnosti
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Nabídka pro studenty
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      zemepis@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Reference

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2. Jakub Trojan, Komplexní recenze
3. Jakub Trojan, dodatek ke Komplexní recenzi
4. Posudek souboru výukových počítačových programů
5. Patrik Malina, PC World 7/2001
6. Marek Šalanda, Computer 2/2000
7. Svět počítaců 5/2003
8. Oblastní komise SOČ
9. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
10. Mgr. Jana Novosadová - Oficiální recenze pro e-gramOficiální recenze č.1 pro www.e-gram.cz

B Hodnocení technických aspektů

B1 Obtížnost instalace

Instalace programu proběhla velmi svižně a rychle. K CD je přiložen i jednoduchý manuál k instalaci. Program lze také možno spouštět přímo z CDROMU.

B2 Využití multimedií

Jedná se o testovací program, který nemá za úkol žáky vyučovat, ale spíše jejich získané vědomosti prohlubovat a zkoušet.

B3 Spolehlivost průběhu SW

Titul je určen pro operační systémy WIN 95, 98, ME, NT, 2000, XP. Já ho testoval na WIN 2000 Professional. Po celou dobu se choval program velmi spolehlivě a stabilně.

Závěr

Schvaluji.

C Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami

Program je rozdělen do tří základních částí : Svět, Evropa a Česká republika. Hlavní částí programu je práce s mapami. Na mapkách světadílů je možno si procvičit polohopis jednotlivých států a měst, členitost povrchu a členitost pobřeží. V části Evropa má také každý evropský stát svoji mapku, na kterých si opět žáci mohou procvičit polohopis měst, pohoří, řek, ale také názvy různých evropských regionů a míst s historickým významem. V části Česká republika je možné si procvičovat bývalé okresy, města, řeky, hraniční přechody, geomorfologické celky, regiony a průmysl. Každá část je navíc obohacena o řadu testů, spojovaček, křížovek a dalších úkolů. Program je v souladu s Ústavou a zákony ČR a s Vzdělávacím programem Základní škola, MŠMT č.j. 16 847/96 – 2.

C2 Aktivizace žáka

Aktivizace žáka je dána vlastním charakterem programu. Zkoušející si může vybrat z řady testovacích modulů ( mapy, sady testovacích otázek, spojovačky…). Při práci s mapami lze pracovat ve dvou základních režimech : a) ukazovat – program zadává pojmy a uživatel určuje správnou polohu b) pojmenovávat – program zvýrazní místo a uživatel musí ze seznamu vybrat správnou odpověď. Dalším aktivačním činitelem je možnost zvolení obtížnosti jednotlivých modulů ze tří úrovní.

C3 Didaktické metody

Program nabízí velmi široké možnosti individuální práce žáků, což je pro ně značně motivující. Učitel ho může využít pro individuální ale i skupinovou práci se studenty. Může pomoci odlehčit výuku a v hodinách si tak prověřit získané znalosti a vědomosti.

C4 Přiměřenost věku

Nastavení obtížnosti je voleno velmi citlivě. Vyhovuje osnovám předmětu zeměpis na základních a středních školách. Záleží na vyučujícím, jakou obtížnost nastaví a jaká témata pro žáky vybere. Úroveň „pro nadšence“ se setkává s nadšením u středoškoláků se zájmem o studium geografie.

C5 Vytvoření zpětné vazby

Program se vyznačuje značnou flexibilitou a podporuje systém okamžité zpětné vazby. Při zkoušení žák vidí své průběžné hodnocení, počet chybných odpovědí, množství otázek do konce zkoušení. Nespornou výhodou programu je, že se dá modifikovat známkovací stupnice. Vyučující tak může ke každému studentu přistupovat s individuálním hodnocením.

Závěr

Schvaluji.

D Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací

Je až neuvěřitelné, jaké množství dat je na tomto CD obsaženo. Jsou zde rovnoměrně rozloženy jak pojmy z oblasti fyzické geografie, tak z oblasti socioekonomické.

D2 Správnost dat a informací

V mnou prohlížených částech programu jsem neshledal žádné obsahové chyby. Toto CD však obsahuje takové množství dat, že případné chyby nevylučuji, i když v tomto množství informací jsou zanedbatelné.

D3 Aktualizace dat a informací

Technický update je umožněn na webových stránkách firmy. Aktualizace dat se provádí na jejich webových stránkách.

Závěr

Schvaluji.

E Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu

Program je velmi dobře ovladatelný. Pohyb v programu je snadný, rychlý a nečiní problémy ani úplným začátečníkům v práci s PC.

E2 Účelnost grafiky

Grafika programu je pro tento typ softwaru plně dostačující. Na mě působil velmi dobrým dojmem. Na pozadí programu jsou vystaveny vkusné fotografie.

E3 Estetika programu

Celková estetika programu je dobrá. Kvalitní, kultivovaná grafika a přehledné rozčlenění textových a obrazových informací působí příznivě. Na pozadí je možné si nechat hrát hudbu – mnohé však může poslechová hudba na pozadí vyvést ze 100% koncentrace.

Závěr

Schvaluji.

F Užitná hodnota programu

Závěr

Tento program se řadí mezi nejlepší zeměpisné programy. Vyznačuje se velkou flexibilitou, jednoduchým ovládáním. Je obsahově velmi rozsáhlý, na systém nenáročný a navíc je velmi efektivní.

Mgr. Karel Fischer, ZŠ KravskoStránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku