Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 ZEMEPIS.HOLUBEC.CZ

Zeměpis ČR,Evropa,Svět   
Reference  
ZEMĚPIS
Popis programu
Koncepce programu
Náhledy
Videoukázky
Reference
Přehled pojmů
Technické požadavky
Manuál
SVĚT - plná verze
Zapůjčit do školy
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Souběh s osnovami
NOVINKY
Aktualizace
Otázky a odpovědi

Informační servis
Aktuality na mail
Tiskové zprávy
Ocenění
Invex 2002
SMS soutěž o 3 CD
Nový provoz.řád učeben

Spolupráce
Doporučit známému
Zaslat námět
Profily obtížnosti
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Nabídka pro studenty
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      zemepis@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Reference

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2. Jakub Trojan, Komplexní recenze
3. Jakub Trojan, dodatek ke Komplexní recenzi
4. Posudek souboru výukových počítačových programů
5. Patrik Malina, PC World 7/2001
6. Marek Šalanda, Computer 2/2000
7. Svět počítaců 5/2003
8. Oblastní komise SOČ
9. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
10. Mgr. Jana Novosadová - Oficiální recenze pro e-gramKomplexní recenze zeměpisného programu Česká republika, Evropa, Svět

Datum: 29.května 2002, statutární město Zlín
Posuzoval: Jakub Trojan

Zeměpisný balík s názvem Česká republika, Evropa, Svět, se mi dostal do rukou teprve nedávno. Musím říci bohužel, protože se jedná o program, který by mohl výrazně pomoci při metodice výuky zeměpisu na základních a středních školách (potažmo i gymnáziích). Jedná se o výukový program do škol, a tak má recenze obsahuje kromě slovního posudku také hodnocení na známkovací stupnici, na jaké jsme na českých školách zvyklí.

Zeměpis je v současné době předmět, který pořád zaostává za svými vědními kolegy. Stále se mu ještě nepodařilo překročit práh tisíciletí a metody, používané v didaktice geografie na školách, jsou zastaralé a neefektivní. Jedním z možných progresivních kroků je mj. aplikace zeměpisných počítačových programů do výuky. Avšak je velmi těžké najít vhodný program, který by byl komplexně řešen a měl i jakýsi přínos pro studenty.

Současná škála programů na českém trhu má jeden z následujících nedostatků, které jsem hodnotil i já ve své recenzi:

 • Manuál - každý program by měl být vybaven manuálem, ať už pro učitele nebo žáky. Ovládání programu je však v současné době tak jednoduché, že jej ve většině případů ani není potřeba.
 • Ovládání - mělo by se jednat o jednoduché a přirozené ovládání, které by umožnilo věnovat se problematice, na kterou je program zaměřen.
 • Nápověda - nepostradatelná součást každého programu, která umožňuje smazat rozdíly mezi žáky z hlediska užívání programu.
 • Grafika - záleží, pro koho je program určen.
 • Obsahová správnost - nutný požadavek na každý výukový program, který však někdy nebývá splněn.
 • Aktualizace - program by měl umožnit aktualizovat data, která jsou v jeho rámci používána.
 • Výuková stránka - hodnotí se, zda program obsahuje výklad dané problematiky, zpětnou vazbu, procvičování a testování znalostí? Program však nemusí obsahovat všechny tyto složky, musí však upoutat, zaujmout a plnit funkci (vysvětlující, procvičující, výkladovou, testovací?), na kterou je zaměřen.
 • Mezipředmětové vazby, spojitost s praxí
 • Recenzentský odborný posudek
 • Ostatní - ostatní kritéria souvisí například se zvukovou stránkou, možností tisku

Podmínky testování

Program byl soustavně testován po dobu 20 dní Jakubem Trojanem, členem České geografické společnosti, České asociace pro geoinformace, Association of American Geographers. Byly použity dva rozdílné druhy počítačů.

 • Počítač #1: i486, 8 MB RAM, 202 MB HDD, OS Windows 95 (jen floppy mechanika)
 • Počítač #2: Intel Pentium II, 128 MB RAM, 30 GB HDD, OS Windows ME, zvuková karta + reproduktory, modem, CD-ROM a floppy mechanika
Program se choval stabilně a nejevil známky konfliktů s ostatními aplikacemi.

Členění programu a jeho součásti

Program je členěn do tří tématických okruhů: Česko, Evropa a svět. Jedná se o tři programy (ČR - Evropa - Svět), já ale budu v dalším textu používat singulární označení pro všechny tři. Je distribuován na jednom CD s možností dokoupit si i pracovní listy, které jsem bohužel neměl možnost hodnotit a obsahově prověřit, protože nejsou na CD obsaženy a nebyly mi dodány. Je přiložen stručný manuál na instalaci a de-instalaci. Program obsahuje širokou možnost využití instalace, je vyřešena i problematika instalací na počítače bez CD-ROM mechanik pomocí možnosti vytvoření instalačních disket. V kořenovém adresáři CD můžeme naleznout i jiné programy (většinou demo verze). Kromě již zmiňovaných tří tématických okruhů je zde i program na editaci obtížnosti otázek. To je velmi vhodné zvláště pro gymnázia, která mají trošku jiné osnovy než např. obchodní akademie či jiné střední školy se zeměpisem obsaženým v osnovách. Na úvod bych se měl ještě zmínit, že program zastupuje kategorii tzv. zkoušecích (testovacích) aplikací a nejedná se o explanační softwarovou aplikaci.

Hodnocení: 1

Ovládání

Česká republika, Evropa, Svět je velmi snáze ovladatelný program, který snad nepotřebuje ani větší znalost PC. Žák (nebo učitel) si hned v úvodu vybere možnost zkoušení (pojmenovávání pojmů nebo jejich začleňování do map), nastaví úroveň obtížnosti - zvolí počet zkoušených pojmů (na výběr z učiva pro základní školy, střední školy a pro nadšence). Také by neměl zapomenout na nastavení známkovací stupnice. Samo zkoušení je již pak po stránce ovládání velmi triviální záležitostí. Není ani nutna přítomnost nápovědy. Žáci jsou ale odmala na školách v hodinách informatiky učeni, aby v případě nesnáze klikli na "Nápovědu". Domnívám se však, že zde není potřeba. V programu se sice nachází volba nápovědy, avšak jaké je žákovo zklamání, když se mu namísto nápovědy objeví okno informující o verzi programu a jiných (pro něj v tu chvíli nepotřebných) věcech. Nápověda je zde tedy řešena ne zrovna vhodným způsobem, ale nemá vliv na celkové ovládání, protože (jak jsem se již zmínil), není potřeba.

Hodnocení: 1 (Nápověda: 4)

Grafika

Program je dělán pro širokou škálu uživatelů, a tak je velmi těžké posuzovat jeho grafickou stránku. Grafika je uživatelem téměř neovladatelná, můžeme si ale zvolit, zda-li chceme mít na pozadí fotografie různých objektů. Obrázky jsou vskutku pěkné, ale při soustředění občas odpoutávají oči jinam a koncentrace studenta není 100%. Proto jsem zatím vždy zvolil variantu s implicitním zeleným pozadím, která je nenáročná na paměť a výkon počítače a neruší vnímání. Může se zdát, že program je graficky hůře zpracován, ale to vůbec není pravda. Je určen především pro školy a přiznejme si, že ne všechny školy mají počítačové vybavení na úrovni, které by zajistilo kvalitní vizuální výstup i náročnější grafice. Grafika je dle mého názoru zpracována velmi pěkně, mapy a barvy jsou rovněž voleny s estetickým respektem a vzhledem k tomu, že program je určen pro věkovou kategorii od základních škol výše, považuji jeho grafickou stránku za velmi dobrou a plně dostačující.

Hodnocení: 1

Efektivita programu a jeho edukativní přínos (výuková stránka), porovnání s jinými geografickými aplikacemi

Snad nejdůležitější pasáž posudku. V úvahu byl brán edukativní přínos v poměru s cenou a dostupností programu. Na rozdíl od jiných referencí se nedomnívám, že je cena za program přehnaná. Myslím, že je přijatelná a adekvátní vzhledem k výkonu programu. Mnoho jiných komerčních vzdělávacích programů je na stejné cenové úrovni a možná jsou lépe graficky řešeny a propracovány, ale zdaleka svým obsahem a efektivitou nedosahují výkonu programu Česká republika, Evropa, Svět. Program je také velmi lehce dostupný na internetu i ve vybraných softwarových prodejnách. V současnosti se hledají i nové cesty distribuce a noví distributoři v rámci lepší dostupnosti.

Měl jsem možnost hodnotit již více výukových programů (za všechny: ASPO Svět 2001, Čepelák Města ČR, SunClock 5), avšak jako velmi přínosné hodnotím flexibilitu, s kterou byl program oproti ostatním tvořen. Ani jeden z programů nepojímá ve svém obsahu tak velké spektrum potenciálních uživatelů. Navíc otázky se mohou volit podle typu škol a může se tvořit i vlastní obtížnost otázek (k tomu slouží program přiložený na CD). To je u jiných programů vesměs tabu. Obtížnosti jsou voleny citlivě s ohledem na požadavky osnov. Ovšem jako opravdový "bonbónek" vidím obtížnost "Pro nadšence". Pokud se ji komukoliv podaří zvládnout na více než 90%, může si od srdce pogratulovat. Otázky jsou v této obtížnostní sekci velice náročné a tématicky obsáhlé, s jejich řešením mají problémy i mnozí vyučující vesměs základních škol. Ale aby hodnocení nebylo příliš upjaté, dá se modifikovat známkovací stupnice. To je u ostatních konkurenčních programů rovněž nedostatkem. Právě tahle položka je mezi ostatními pomůckami nenahraditelná. Vyučující může přistupovat ke každému studentovi individuálně, může se rozhodovat podle svého uvážení a obtížnosti učiva, také podle hodinové dotace a podle standardu na dané škole. Měli bychom si uvědomit, že individuální přístup je velmi důležitý a to nejen ve verbálním výkladu, ale také v metodě e-learning, která se stává stále populárnější a potřebnější v dalším rozvoji osobnosti studenta.

Další velké plus je fakt, že při každé špatné odpovědi se objeví správné řešení a na konci celého zkoušení i seznam pojmů, které byly studentem zaměněny. Zároveň student vidí průběžné hodnocení a počet chybných úkolů, stejně tak má možnost sledovat, kolik otázek zbývá do konce zkoušení. Celkové hodnocení je založeno na procentuálním vyjádření a tento typ je velmi objektivní a spravedlivý. Navíc v programu nejde podvádět či "cheatovat". V počítačové učebně málokdy bývají vyvěšeny tématické mapy dnešního světa.

Zarážející je množství pojmů, které je v programu obsaženo. S tak obrovským záběrem jsem se ještě nesetkal. Jsou rovnoměrně rozčleněny jak pojmy z oblasti fyzické geografie, tak z oblasti socioekonomického zeměpisu. Bohužel, program doprovází překlepy a geografické nepřesnosti, které naštěstí nejsou ve velké míře patrny. V porovnání s množstvím otázek jsou až zanedbatelné, ale považuji za morální se o tom také zmínit. Problémem je zde i aktualizace, ale o všech těchto aspektech se zmíním v dalších částech posudku. Velká škoda, že program nemá anglickou mutaci.

Měl jsem možnost poznat i mnohé renomované zahraniční programy a byly srovnatelné s tímto. Například americká geografická obec v současnosti nepreferuje jen "biflovací" aplikace, ale klade důraz na individuální přístup a nové aplikační metody. Pravdou zůstává, že by se v tomto případě musela změnit i struktura programu, především by se jednalo o zrušení tématického celku Česká republika. Program má šanci obstát i v zahraniční konkurenci komerčních softwarových aplikací určených pro didaktiku regionální geografie a variabilními přístupy ke zkoušení naplňuje požadavky prověřování znalostí současné geografie.

Hodnocení: 1 (index efektivity: 93%)

Obsahová správnost

Jako v každém programu, i zde se najde pár chyb. Jedná se především o překlepy a některé zastaralé údaje, které však souvisí s aktualizací. Vybral jsem jen namátkou pár tvrzení, která jsou přinejmenším diskutabilní:

Tvrzení obsažené v programuNavrhovaná změna
Řeka HavolaŘeka Havela (nebo Havel)
Berlín leží na řece HaveleÚzemí Berlína leží na řece
Sprévě a Havele
AkmalaAkmola
Alma-AtaAlmaty
AntanámarivoAntanánarivo
Vrchol BezdrevRybník Bezdrev
V Africe jsou státy Zair a KongoV Africe jsou státy Demokratické
Kongo a Konžská republika

Jak jsem se již zmínil, jedná se především o překlepy než o chyby v obsahu. Můžeme zde najít i nesprávně formulované otázky. Například otázka typu "Jaké výšky dosahují vrcholky Alp?" Máme na výběr z možností a) 1500 m b) 2000 m c) 3000 m d) 4000 m e) 5000 m (údaje byly použity zkresleně jen pro nastínění situace). Student označí správně možnost d), ale stejně tak by mohl označit i možnosti a), b), c). Tyto možnosti jsou rovněž správné, některé vrcholky Alp dosahují i 3000 m a každopádně většina z nich je vyšší jak 1500, 2000, 3000 i 4000 metrů. Takhle formulované otázky jsou nepřesné a mírně zavádějící.

Za větší nedostatek považuji staré udávání názvů státních měn. Testoval jsem verzi z roku 1998 a zde jsou (na tehdejší rok správně) uvedeny měny států ještě před rokem 1999 (potažmo 2002). Po tomto roce přišlo do řady zemí EU euro a program s tímto faktem nepočítá a udává původní názvy měnových jednotek. Považuji za nutné tuto chybu opravit. Stejně tak bych doporučoval zaktualizovat přehled států obsažených v testech. V programu se nepočítá s Východním Timorem jako s nově vytvořeným a OSN respektovaným státem. Zastaralá je také vlajka Jihoafrické republiky, která se rovněž změnila. I přes výše uvedený výčet obsahových nedostatků považuji vzhledem k množství informací a dat program za obsahově správný a zcela vhodný pro výuku.

Hodnocení: 2

Aktualizace

Aktualizace dat je velkým problémem programu. Nikde na internetu ani v manuálu programu není jasně řečeno, jakým způsobem jsou data aktualizována a zda-li vůbec aktualizována jsou. Uživatel si je sám aktualizovat nemůže a jinou možnost nemá. Tuhle položku považuji za největší a snad také jediný nedostatek programu. Na jeho obranu však dodávám, že problémy s aktualizací má i naprostá většina ostatních komerčních programů. Paradoxem je, že větší procento aktualizací probíhá na freewarových programech, jejichž autoři jsou daným tématem zapálení a jsou potěšeni především z programu samého než z výdělku, který by je za prodej čekal. Tito je také mnohokrát častěji aktualizují. Připomeňme si ale, že freewarové programy mají obrovské množství jiných (závažnějších) nedostatků a chyb. Uživatelská podpora také není nikde definována, avšak je velmi snadné spojit se s autorem a zažádat o radu či o pomoc.

Hodnocení: 4 (Uživatelská podpora: 3)

Ostatní

Program nemá větší návaznost na mezipředmětové vazby, je specificky zaměřený na zeměpisnou stránku věci. Měl bych ovšem napsat, že zároveň s programem dostaneme na CD i freewarový program Sokrates, který mapuje naše znalosti z obecnějšího hlediska s větším rozsahem. Tento program již nezasahuje do tohoto posudku, ale mohu říci, že je velmi povedený a v mnoha věcech doplňuje obsah programu Česká republika, Evropa, Svět (dokonce se zdá, že databáze vlajek v programu Sokrates přesahuje databázi vlajek v programu Česká republika, Evropa, Svět). Oba programy se dají kombinovat a vzájemně dokreslují probírané učivo. Zároveň navazují na mezipředmětové vazby a mají uplatnění i v praxi (a to nejen v mnohých vědomostních soutěží). Jsou jakýmsi standardem vzdělanosti každého člověka. Velmi výhodná je nabídka stažení demo verze programu, kde si každý může na pár příkladech odzkoušet program a posléze si objednat plnou verzi. Tuhle možnost některé jiné programy rovněž nenabízejí. Na dokreslení pozadí kromě fotografií můžeme využít i akustickou stránku aplikace. Program nám nabízí možnost přehrávání skladeb vážné hudby. Není jich mnoho, ale nutno podotknout, že autor zvolil opravdu klasické a hezké (notoricky známé) hudební lahůdky. Přiznejme si však, že ne každému hudba do zkoušecího programu sedí, a tak bych raději doporučoval možnost vypnutí (deaktivace) hudby, chcete-li se pořádně soustředit. Samozřejmě, jedná se o subjektivní názor a je na každém uživateli, zda využije možnosti přehrávání.

Hodnocení: 2

Celkové hodnocení, závěr

Měl jsem před sebou jeden z nejlepších zeměpisných výukových programů, které se mi kdy dostaly do počítače. Je velmi flexibilní, jednoduchý na ovládání, obsahově správný a nenáročný, navíc velmi efektivní. Jeho nedostatků je málo, největším problémem je zřejmě aktualizace. Dalším problémem není ani tak dostupnost, jako spíše informovanost o programu. Doporučoval bych tedy oslovit některé školy a nabídnout jim demoverzi (nebo zaslat obrázky z programu) nebo vytvořit plnou (např. třicetidenní) trial verzi pro školy. Neměl jsem možnost shlédnutí pracovních listů, takže tomuto tématu se nemohu moc věnovat, avšak možná by nebylo na škodu udělat akci, kdy by školy dostaly za zakoupení multilicence pracovní listy zdarma. Tato akce by platila třeba měsíc. Právě potíže s aktualizací a malá informovanost (i když je velmi snáze dostupný) programu nejvíce škodí. Některé softwarové firmy (především v USA) rozesílají školám (třeba elektronickou poštou) katalogy svých edukativních výrobků. To se zatím v Česku bohužel neuchytilo. Zároveň považuji za nutné zlepšit faktory, které jsou pro další rozvoj a distribuci programu důležité. Pokud se podaří tyto nedostatky odstranit, může program aspirovat na úspěch a popularitu i v konkurenci cizojazyčných zahraničních aplikací. Česká republika, Evropa, Svět je velmi povedená aplikace a svou efektivitou se řadí na špičku českého trhu v oblasti vzdělávacích programů.

Jakub Trojan, v.r.

Jakub Trojan,
řádný člen České geografické společnosti #80008,
řádný člen České asociace pro geoinformace #1150,
řádný člen Association of American Geographers #90002443,
IGU-LUCC (International Geographical Union - Study Group for Land Use and Land Cover Changes) corresponding member #37

Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku